Voor het splitsen van een grond in minstens 2 onbebouwde loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

Voor het samenstellen en de aanvraag van een nieuwe verkaveling contacteert u best een landmeter-expert.