LANDMEETKUNDE
Opmetingen van bestaande toestand, afpaling, verkaveling, … Raadpleeg een onafhankelijk landmeter-expert voor een nauwkeurig plan.
SCHATTINGEN
Om een correct beeld te krijgen van de waarde van je eigendom, laat je best een objectieve waardebepaling opmaken door een beëdigd landmeter-expert.
PLAATSBESCHRIJVINGEN
Bij werken of bij verhuur. Een professionele plaatsbeschrijving kan nadien veel problemen besparen bij vaststelling van schade.
AFPALINGEN
Een Proces Verbaal van Afpaling is een opmeting dat de grens tussen 2 percelen vastlegt. Op het terrein worden de grenzen gematerialiseerd door de plaatsing van grenspalen.
LEES MEER
VERKAVELINGEN
Wanneer een stuk grond wordt opgesplitst in meerdere loten, waarbij ten minste één lot verkocht wordt voor woningbouw, is een verkavelingsaanvraag noodzakelijk.
LEES MEER
OPMETINGEN
Opmetingen kunnen verschillende doelen hebben en kunnen nuttig zijn zowel voor de eigenaars als voor aannemers of architecten.
LEES MEER
MUUROVERNAMES
Als je wil aanbouwen aan een bestaande woning dient te worden onderzocht of de muur waartegen je aanbouwt geheel of gedeeltelijk dient overgenomen te worden.
LEES MEER

ONZE KLANTEN