DIENSTEN

AFPALINGEN

Een Proces-Verbaal van Afpaling is een opmeting dat de grens tussen 2 percelen vastlegt. Op het terrein worden de grenzen gematerialiseerd door de plaatsing van grenspalen.

LEES MEER


OPMETINGEN

Opmetingen kunnen verschillende doelen hebben en kunnen nuttig zijn zowel voor eigenaars als voor aannemers of architecten.

LEES MEER


MUUROVERNAMES

Als je wil aanbouwen aan een bestaande woning dient te worden onderzocht of de muur waartegen je aanbouwt geheel of gedeeltelijk dient overgenomen te worden.

LEES MEER


VERKAVELINGEN

Wanneer een stuk grond wordt opgesplitst in meerdere loten, waarbij ten minste één lot verkocht wordt voor woningbouw, is een verkavelingsaanvraag noodzakelijk.

LEES MEER


SCHATTINGEN

Een schatting van een woning kan verschillende doelen of opdrachtgevers hebben. De noodzaak om een correcte waarde van het onroerend goed te hebben is in alle gevallen zeer belangrijk.

LEES MEER


PLAATSBESCHRIJVINGEN

Een plaatsbeschrijving voor de aanvang van werken of van een huurperiode is een belangrijke noodzaak om na schade discussies te vermijden en de schadelijder correct te vergoeden.

LEES MEER