SCHATTINGEN

SCHATTINGEN

Een schatting is een waardebepaling van een onroerend goed. Meestal gaat het over de normale verkoopwaarde of venale waarde. Dit is de prijs die een normale koper in normale omstandigheden voor het goed wil betalen.

Vele mensen kopen of verkopen maar één maal in hun leven een woning of grond. Het is dan ook voor de hand liggend dat ze niet weten welke de waarde is van het onroerend goed dat ze wensen te kopen of verkopen. Aangezien het vaak een grote financiële impact in hun leven betreft, is het aangeraden om het advies van een deskundige aan te wenden.


SOORTEN SCHATTINGEN

Er kunnen diverse redenen zijn om een correcte waardebepaling van een onroerend goed nodig te hebben :

   • Aankoop of verkoop van het goed
   • Uit onverdeeldheid treden (bvb echtscheidingen)
   • Erfenis
   • Hypothecair krediet
   • Onteigening

SCHATTINGSFORMULE

Een formule om de waarde van een onroerend goed te schatten bestaat niet. Een deskundige moet rekening houden met diverse factoren om een professionele waardebepaling op te maken. Het schatten laat u best uitvoeren door een landmeter-expert omdat deze door zijn eedaflegging onafhankelijk moet schatten naar waarheid.