PLAATSBESCHRIJVINGEN

PLAATSBESCHRIJVING BIJ WERKEN

Wanneer werken worden uitgevoerd, kan de aannemer of bouwheer een plaatsbeschrijving laten opmaken van de aanpalende gebouwen, terreinen of openbaar domein en dit voor de start van de werken.

De plaatsbeschrijving is een gedetailleerd verslag met daarin de beschrijving van de bestaande toestand en meer specifiek met de vermelding van de eventueel aanwezige gebreken (barsten, vocht, …). De teksten in het verslag worden aangevuld met foto’s.

Op het einde van de werken kan dan een vergelijkende plaatsbeschrijving worden opgemaakt om zo te bepalen welke schade er door de uitvoering van de werken is ontstaan.


PLAATSBESCHRIJVING BIJ VERHUUR

Bij de verhuring van een gebouw is de opmaak van een plaatsbeschrijving een wettelijke verplichting. Deze dient samen met het huurcontract geregistreerd te worden.

De plaatsbeschrijving omschrijft in een gedetailleerd verslag alle gebruikte materialen en aanwezige schade. Dit aangevuld met een uitgebreide fotoreportage.

Op het einde van de huurperiode kan dan door middel van een vergelijkende beschrijving bepaald worden welke schade ten laste van de huurder is.

Let wel ! Schade door normale slijtage zal niet door de huurder dienen vergoed te worden.